VISTA XERAL COCIÑA ZONA ELABORACION 2-web1000x1499H70

Nuns días finaliza o prazo de inscrición no primeiro curso do centro A Fusquenlla

Facebook
Twitter
Email

Os concellos de Cerdido, Moeche, San Sadurniño e Valdoviño teñen aberto até o 15 de maio o prazo para preinscribirse no primeiro curso que se ofrecerá no centro de transformación A Fusquenlla. A finalidade desta acción formativa, de 63h de duración teórica e práctica, é ensinarlles ás persoas participantes como funciona todo o equipamento dispoñible para o procesado hortofrutícola, de cara a que poidan ir empezando a traballar nas instalacións. Só se ofrecen 15 prazas e para cubrilas daráselle prioridade ás persoas que teñan vinculación co sector primario e un interese real en utilizar o novo centro de transformación agroalimentaria. O centro A Fusquenlla está integrado na rede de traballo colaborativo da Deputación da Coruña, quen tamén financia este curso. De cara ao segundo semestre do ano programarase outro, en colaboración nese caso coa Consellaría do Medio Rural.

A formación no curso que ten aberto neste intre o prazo de solicitude centrarase exclusivamente na transformación de produtos hortofrutícolas e impartirase en oito módulos. En conxunto suman 63 horas de teoría e práctica centrada na seguridade hixiénico-sanitaria e no uso correcto das instalacións e os equipos, de cara a poder elaborar produtos atendendo aos requisitos legais establecidos.:

  • Hixiene e manipulación de alimentos. (15h)
  • Limpeza e desinfección do espazo de traballo. (6h)
  • Prevención de riscos laborais específicos do sector. (9h)
  • Manexo do equipamento e instalacións. (6h)
  • Manexo de ferramentas informáticas para a produción de conservas. (6h)
  • Trazabilidade. Documentación e cumprimento de normas. (6h)
  • Elaboración de custos do uso das instalacións. (3h)
  • Transformación de produtos hortofrutícolas. (12h)

Os módulos serán dinámicos e participativos, impartidos en xornadas de 3 ou 4 horas. Ademais, serán preferentemente presenciais, se ben algunha parte máis teórica, coma a prevención de riscos, poderase facer a través dunha plataforma de formación. As datas e horarios adaptaranse ás necesidades e á dispoñibilidade da maior parte das persoas participantes.

A formación vai estar dirixida única e exclusivamente ás persoas verdadeiramente interesadas en facer uso das instalacións do Centro de transformación agroalimentaria A Fusquenlla. Por esta razón daráselle prioridade a aquelas  que desenvolvan as súas actividades nos sectores agrario e alimentario, e que teñan unha clara vinculación co mundo rural.

Para este primeiro curso gratuíto ofértanse un máximo de 15 prazas e esixirase das persoas participantes o compromiso de asistir polo menos ao 90% das horas de cada módulo. Tamén será necesario que superen con suficiencia todos e cada un dos apartados formativos para poder ser admitida despois como usuaria ou usuario da Fusquenlla. Se houbese máis solicitudes crearíase unha lista que se terá en conta para o curso que se prevé realizar no segundo semestre do ano.

As preinscricións hai que facelas a través deste formulario dispoñible na web do proxecto, onde tamén se atopa información ampliada sobre o contido do curso e sobre as instalacións, situadas no recinto feiral de San Ramón, en Moeche.

Iniciativa pioneira e referente para o territorio do proxecto de xeoparque
A Fusquenlla é un centro de apoio ao desenvolvemento rural orientado á transformación alimentaria de produtos do agro. No proxecto están implicados os concellos  de Cerdido, Moeche, San Sadurniño e Valdoviño, que contaron con axuda do Programa Leader-Seitura 22, da Deputación da Coruña e da Consellaría do Medio Rural.

Trátase dun espazo para a elaboración de conservas vexetais de horta e froita, cogomelos, zumes, marmeladas, mel, etc., onde as pequenas explotacións e particulares poderán procesar as súas colleitas, xa sexa para autoconsumo ou para dárlle saída aos excedentes.

O centro pretende axudar deste modo a complementar as economías familiares e a xerar oportunidades de desenvolvemento no territorio, sendo ademais referente formativo e da posta en valor dos produtos da terra dentro do territorio que aspira á declaración de Xeoparque Mundial da UNESCO.

De feito, A Fusquenlla é un dos principais proxectos relacionados co desenvolvemento sostible que amparan a candidatura, poñendo o foco na elaboración de alimentos de alto valor engadido e calidade orientados tanto a circuítos de proximidade como a outros máis afastados.

Ademais agárdase que no caso de obter o recoñecemento internacional,  o distintivo “Xeoparque do Cabo Ortegal” poida identificar a produción saída da Fusquenlla como aval de orixe, calidade e sostenibilidade ambiental e social.

 

A difusión desta información encádrase no convenio de cofinanciamento do proxecto asinado entre a Deputación da Coruña e a Asociación para a xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal.

Facebook
Twitter
Email

Deixa un comentario